Municipalisme trans* és una iniciativa d’un grup de persones trans, un crit de sobirania, una aposta per a la governança multinivell.

És un gest de visibilització del col·lectiu trans* en l’àmbit del municipalisme que pretén desmarcar-se de qualsevol dinàmica o estratègia electoral. Adverteix de com les persones trans*, negades de tota competència entorn la seva decisió i lliure determinació, han decidit que és el moment per recuperar el territori. I emfatitza que el municipalisme, igual que la lluita de les persones trans*, és un lloc comú per a l’apoderament i la pròpia governança; i també, el primer mur de contenció davant les creixents dinàmiques d’odi i discriminació.