María José Ariza: “Des del Consell Municipal LGTB podem incidir directament en...

María José Ariza: “Des del Consell Municipal LGTB podem incidir directament en les polítiques de la ciutat de Barcelona”

9104

Maria José Ariza és, llicenciada en dret i mare d’una nena i un nen. Ha estat membre destacada de l’associació de Famílies Lesbianes i Gais de la que va ser Vicepresidenta.

Actualment és la vicepresidenta del Consell Municipal LGhdT (Lesbianes, Gais i homes i dones transexuals) des de juliol del 2012.