EDITORIAL
 
Tot i que la legislació actual compta amb els principis generals que permeten la lluita contra la LGTBfòbia, en molts casos aquesta queda limitada per la inexistència d’un abordatge específic, integral i preventiu. En el cas de l’àmbit laboral, tot i els avanços, encara queda molt per fer. Un exemple el tenim en el cas d’un professor que va ser acomiadat al Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat el setembre de l’any passat, presumptament per homofòbia. Una notícia que IDEMTV va ser la primera a publicar i de la qual hem anat informant puntualment. El conflicte laboral ha acabat en un acord extrajudicial pel qual l’empresa reconeixia la improcedència de l’acomiadament i que el seu lloc de treball no havia desaparegut, com argumentava la direcció del centre educatiu. Amb tot, no hi ha hagut menció de la pressumpta discriminació per opció sexual. No s’ha celebrat, per tant, judici. Aquest resultat, que inclou una compensació econòmica per al denunciant, és habitual en molts altres casos de l’àmbit laboral.

Des d’IDEMTV, com no podia ser d’altra manera, mai ens hem posicionat en aquest cas. La culpabilitat d’una empresa, entitat o persona en cas de LGTBfòbia la decideix un jutge o una jutgessa. Senzillament n’hem informat des del punt de vista de la víctima i dels drets del col·lectiu LGTB, però sempre amb rigor. I així seguim, no és el nostre paper com a mitjà jutjar, sinó informar tot i que des del compromís social amb el col·lectiu LGTB. Però, per això mateix, i arran del nostre compromís, fem notar que en l’actualitat, hi ha una situació de desprotecció dels treballadors i treballadores que en l’àmbit laboral pateixen discriminació per la seua orientació sexual. Resulta més fàcil acceptar un acord extrajudicial que lluitar fins al final pels propis drets perquè no hi ha suficients garanties, ni precedents. Independentment que aquesta la situació en aquest cas també té a veure amb una decisió personal de la víctima, afirmem que una major protecció del col·lectiu en l’àmbit laboral canviaria radicalment la situació.

Així com si que hi ha obligacions legals al voltant de l’abordatge específic en l’àmbit laboral de la igualtat efectiva entre homes i dones, en la prevenció de riscos laborals, etc, això no passa amb col·lectiu LGTB. Aquest tema no hi és present en els convenis col·lectius, ni disposa d’una llei específica. Per això reclamem que els sindicats i les empreses s’impliquen en la prevenció i la lluita contra la LGTBfòbia i que la incloguen de forma decidida i àmplia a la negociació col·lectiva. Amb tot, allò que és clau és aprovar una llei contra l’homofòbia, lesbifòbia i transfòbia que desenvolupe, també, l’àmbit laboral. Només així podrem canviar la situació que viuen molts homosexuals, lesbianes i transsexuals que són discriminats en el dia a dia en la seua feina i tenen molts obstacles per arribar fins al final si s’atreveixen a lluitar pels seus drets. I només amb una llei podrem combatre de forma efectiva la LGTBfòbia.