La festa de Carnestoltes és una de les més celebrades pel col·lectiu LGTB. La disfressa deixa mostrar una part amagada, divertida i sense prejudicis. Però on és l’altra cara del carnaval? Qui són les persones que fan possible aquestes festes?
Les persones voluntàries són les que , a les entitats LGTB estan fent possible les diferents festes. Enguany el Casal Lambda, l’ha tornat a celebrar però si deixem plomes i perruques de banda podrem centrar-nos en el motor real de la festa.

 

 

La festa pot ser un èxit si tot està ben organitzat. L’esforç del voluntariat no és poc, quina és la motivació que es té per treballar mentre la resta gaudeixen del Carnestoltes.
El fet de sentir-se part de la missió de l’entitat és una clara motivació per a les persones voluntàries, l’ajuda mútua crea xarxes i retorna beneficis personals que van més enllà de l’econòmic. El voluntariat és necessari pel bon funcionament de les entitats, de les activitats i, alhora, crea un benestar personal que ajuda a la reflexió sobre els models de relació social que establim.