Sitges és una clara destinació LGTB . Actualment els Ossos també es troben allà i volen portar a terme activitats pròpies per tal de crear comunitat Bear.
Tot i ser una associació petita el voluntariat és força actiu i predisposat, donada la centralitat internacional del municipi per al col·lectiu LGTB.

El voluntariat, però, acostuma a ser, com apunten, un tema d’amistats i simpatia. Les entitats petites, en general, expressen les dificultats que es tenen per bastir una xarxa de voluntariat, Bear Sitges no és una excepció.

Les dificultats organitzatives dels esdeveniments, però no amaguen la satisfacció de la feina feta, de les coses que surten bé i de l’espai i el temps compartit amb la comunitat i que tenen uns beneficis que es comparteixen més enllà dels dies de les activitats concretes.

La satisfacció és gran, la feina voluntària dura i els beneficis socials directes importants, les entitats petites reinventen la tasca voluntària.

Articles semblants

lgtb terrassa idemtv

2246