Entrevista a Ferran Pujol, director de la ONG “Projecte dels Noms”, que ens parla de les retallades que estan patint les associacions i de l’estigmatització que encara pateixen les persones seropositives en entorns com el laboral. També ens explica l’estat en que es troba la consciència social en quan a la prevenció, si hi ha relaxament de conductes o cal focalitzar alguns factors cap a les administracions.