La llei contra l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia ha estat una de les grans reivindicacions del moviment LGTB. En la darrera legislatura de l’anomenat “tripartit” es va redactar i portar a terme un llarg procés participatiu a partir d’un text que establia les bases de la llei. Aquest treball fou liderat pel que era el Programa per al Col·lectiu LGTB es va arribar a redactar i consensuar un text que volia elevar a llei els drets de les persones LGTB.

Aquests són drets reconeguts a l’Estatut (i també a la Constitució), drets que té qualsevol ciutadà o ciutadana “normal” i que en el cas de les persones homosexuals i transsexuals s’han de defensar i especificar , com passa també en el cas dels drets de les dones.

Durant aquesta legislatura, el Parlament va debatir una proposta de la diputada Carme Capdevila que reclamava l’aprovació d’una llei contra l’homofòbia. La proposta de resolució recollia la necessitat de recuperar el text elaborat i agilitar els tràmits per a l’aprovació de la llei,  va ser rebutjada pel vot contrari de CiU, l’abstenció del PP, els vots favorables de PSC, IC-V-EUiA i ERC i l’absència de C’s i SI.

El text consensuat segueix sent reivindicat pel moviment. Els darrers dies, a partir del reconeixement que el TC va fer del matrimoni igualitari i de les expressions homòfobes, i també frívoles,  que hi hagut a l’entorn d’aquest reconeixement, el moviment LGTB ha posat sobre la taula la necessitat d’impulsar aquesta llei. Quatre de les associacions centrals del moviment LGTB han elaborat un comunicat conjunt en el que es recull aquesta demanda.

demanem que “els candidats i candidates a les eleccions al Parlament de Catalunya expressin públicament el seu compromís polític per recuperar, implementar i aprovar en el transcurs del primer any de la nova legislatura La Llei Contra la Homofòbia”, el projecte de llei de la qual resta aturat des de l’any 2010”

Eugeni Rodriguez, del Front d’alliberament Gai de Catalunya ha expressat

El comunicat fet públic dilluns per part de quatre de les mes representatives entitats LGTB de Catalunya demanant una llei contra l’ homofòbia s’ ha de valorar com un fet històric. Deixant de banda diferències el moviment LGTB sap estar a l’alçada de les circuntàncies socials amb una greu crisis econòmica i social. Diem prou a una violència i odi contra els nostre col·lectiu que any rere any va patint la més crua de les discriminacions i agressions per raó d’ opció sexual i/o identitat de gènere. Al mateix pas però en sentit contraposat retrocedeix CIU amb unes polítiques absolutament retrògrades i ultraconservadores. El posicionament tancat i allunyat de CIU es corres`pon a una absoluta desconnexió amb la feina que incessantment realitzem les entitats a organismes institucionals com els consells LGTB, on CIU no vol acceptar la seva absoluta minoria

Joaquim Roqueta, Secretari General de la Coordinadora LGTB de Catalunya ha afirmat:

“Considerem necessari que la totalitat dels partits donin impuls i es comprometin a aprovar una llei contra l’homofòbia que garanteixi  els drets de les persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals i treballar per una “llei de pedagogia en positiu” per a les institucions i la ciutadania. De fet, ja existeix un codi  penal que castiga agressions i delictes, la nostra lluita contra la lgtbfòbia ha d’estar basada fonamentalment en la pedagogia social més que en el càstig, cal treballar en l’educació i treure a la llum la homofòbia que és difícilment visible”

Per la seva banda, Emilio Ruiz, president del Casal Lambda ha expressat:

“Nosaltres volem sumar esforços i voluntats: No volem anteposar els nostres interessos a altes situacions tant greus que pateix el país, com la crisi econòmica, el drama dels desnonaments o les legítimes reivindicacions sobiranistes, però creiem que tothom que vol major benestar i justícia social a Catalunya, donarà suport a la proposta de Llei contra l’Homofòbia, per que no estem parlant només dels drets LGTB sinó del respecte a les llibertats individuals de tots i de totes

Katy Pallàs, la nova Presidenta de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais també ha declarat:

“”Ens cal una llei contra l’homofòbia i que garanteixi els drets del nostre col·lectiu resulta imprescindible en la actual conjuntura per continuar treballant per la igualtat. Aquesta llei ens ha de permete prendre accions directes en el currículum escolar i protegir així als nostres infants per què puguin viure la diversitat de forma integrada i en benefici de totes i tots”

La demanda del col·lectiu és pública i notòria. La proposta consensuada de la llei segueix a l’armari.