Barcelona Gay Men ‘s Chorus (BGMC) és un cor de veus masculines nascut a l’octubre de 2014 a imatge de formacions similars sorgides en els països anglosaxons. com a entitat independent i sense ànim de lucre que s’autofinança la seva activitat, BGMC potencia la formació vocal i artística contínua dels seus integrants, a més d’oferir un espectacle accessible per a persones sordes i col·laborar en causes solidàries generals i del col·lectiu LGTB.

BGMC estrenó con gran éxito Anima el pasado 1 de julio en un concierto benéfico a favor de la Fundación Enlace, llenando las casi 1.000 localidades del Casino de La Alianza del Poblenou, y este mismo espectáculo abrió la temporada 2016-17 de la Sala Muntaner. Idem TV estuvo presente en una de las cinco funciones en esta sala de Barcelona.