Articles d'opinió d'Armand de Fluvià

Articles d'opinió d'Armand de Fluvià

4542

Per una llei aprovada per les Corts i sancionada pel rei, el 26 de desembre de 1978, i publicada al B.O.E. del 11 de...

3325

És preocupant el que està passant a França i a l’altre extrem d’Europa: Rússia i els antics satèl·lits de la Unió Soviètica. Una gran...

LLIBRES DE L'ARMARI

4979
Les històries de desitjos i afectes viscudes per persones LGTBI al continent africà són els punts en comú de dels relats que recull Los...

ARTICLES D'OPINIó

3972
Estic fart de l'individualisme i egoisme que trobo en les relacions entre gais del sud d'Europa. Pesa moltíssim l'educació catòlica rebuda, la doble moral...