Drets exercits

Drets exercits

El 28 de juny commemorem 47 anys dels fets d’Stonewall i a Catalunya ho fem amb una llei que garanteix els drets: la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Una llei bàsica per al país, que reconeix els drets del col·lectiu LGTBI i va més enllà en la lluita per eradicar la lesbofòbia, gaifòbia, transfòbia i bifòbia. Una llei de garanties que vol que els drets siguin una cosa de totes i tots, de construcció de país i no pas una cosa circumscrita a unes persones concretes. Una llei que garanteix drets i que sancionarà aquelles persones que no respectin els drets del col·lectiu LGTBI.

Les lleis garanteixen drets, uns drets que queden per escrit i per això és important, però són els governs el que han de desplegar-les per tal que les drets es puguin exercir amb naturalitat i sense problemes. El govern de la Generalitat està treballant en el desplegament de la llei: la col·laboració amb els municipis amb la fitxa 38 al contracte programa, el nou reglament per al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals serà aviat obert a la participació i la proposta de reglament del règim sancionador de la llei ja s’està elaborant, són dos aspectes importants de la llei que permetran fer els drets reals.

Després dels fets d’Orlando el president de la Generalitat va ser el primer president present a una concentració reivindicativa del col·lectiu, aquest no és un fet aïllat, és la mostra del compromís polític del Govern de la Generalitat en la lluita contra les discriminacions. Una lluita que és la de tota la ciutadania: els drets humans són els drets de tothom.

 

Mireia Mata Solsona és Directora General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya