En el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones es va estrenar a l’Estat espanyol el film “Parole de King” de la directora Chriss Lag que recull les diferents experiències de vint-i-tres activistes feministes, artistes i drag kings de França i Quebec, a partir de la pràctica política i artística de la teoria queer.

Les drag kings tot i ser poc visibles van prenent espai. El film ens mostra una translació de la teoria de la performativitat de la filòsofa Judith Butler. La construcció de models de masculinitat que volen deconstruir l’estereotip i els codis socials establerts, a partir de la representació de cabaret que ha estat un circuit alternatiu per a la llibertat en la representació dels rols.

A la Mostra Internacional de Films de Dones “Parole de king”, posa sobre l’escena qüestions sobre la identitat de gènere i la identitat sexual que sempre han cregut necessàries.