Les discriminacions i agressions LGTBfobes no són fets aillats a Catalunya, malgrat tenir una llei de drets de les persones LGTB. La LGTBfòbia segueix sent un fet preocupant i així ho ha denunciat l’Observatori contra l’Homofòbia
Segons destaca el president de l’observatori, Eugeni Rodriguez, l’informe recentment presentat el de l’any 2014, recull per primer cop les agressions a tot el territori de Catalunya i de tot el col·lectiu LGTBI.

L’informe destaca també els àmbits d’impunitat, fet que afavoreix el creixement d’actituds discriminatòries, donat que àmbits virtuals, com les xarxes socials, permeten actuar des de l’agressivitat i l’apologia de la violència homofoba sense que hi hagi sancions i persecució de la mateixa.

La invisibilitat de les lesbianes és un element important donat que les agressions també queden més ocultes. El col·lectiu de persones trans, així com les bisexuals i intersexuals són col·lectius que veuen com augmenten les estadístiques de la seva discriminació. La vulnerabilitat de les zones de cruissing, la negació d’asil polític a una lesbiana o de les persones seropositives, són alguns aspectes destacats. Però qui agredeix les persones LGTB? I com podem actuar?

L’informe de l’observatori fa un seguit de recomanacions, entre les que hi ha, com a destacada, la necessitat de desenvolupar la llei dels drets de les persones LGTB a Catalunya i com s’aplicaran les sancions i quins són els mitjans per a la ciutadania per tal de denunciar.
De fet, en els darrers mesos el col·lectiu ha denunciat diferents situacions i publicacions: un llibre que diu com “curar” l’homosexualitat, l’expulsió de dues lesbianes d’una cafeteria per besar-se, un llibre de text d’ESO que considera l’homosexualitat com un risc per la salut, l’acomiadament d’un gai seropositiu… són alguns exemples recents que mostren que la LGTBfòbia segueix viva i que calen instruments per combatre-la, tal com recull l’informe en les seves recomanacions.

La vulnerabilitat, l’asil polític o la disforia de gènere i el repartiment de recursos contra la LGTBfòbia arreu del país són algunes de les demandes que també fa l’informe