Aquesta setmana s’ha viralitzat un anunci titulat “Atreveix-te a canviar”, de la productora Wuaki.tv en el qual es visibilitza un bes que es donen dos homes gais una situació, malauradament, poc habitual en la publicitat que s’emet al nostre país. Un fet que hauria de ser motiu d’alegria i mostra d’avanç social s’ha convertit en un exemple de la LGTBfòbia social que encara queda per abordar. Una queixa formulada per un telespectador demana la revisió de l’aparició de dos homes fent-se un bes  i ha arribat a Autocontrol, una entitat per a l’autorregulació de la comunicació comercial, a través de la Comissió Nacional de Mercats i Competència. L’entitat, tot i que no pot aplicar cap sanció, ni retirar continguts de la televisió té autoritat moral en la matèria com organisme d’autorregulació de la publicitat.

 

 
La productora ha de justificar les imatges de dos homes besant-se i Autocontrol s’escuda en que ha de tramitar totes les peticions, tot i que des d’IDEMTV considerem que aquelles queixes ciutadanes que es fan des de l’atac als drets fonamentals de les persones no s’haurien d’acceptar ni a tràmit. S’acceptaria alguna petició contra un anunci que fos massa igualitari entre homes i dones? O que fos massa igualitari entre races o entre locals i nouvinguts? Hi ha queixes que no tenen raó de ser en un estat democràtic i social que reconeix la igualtat de drets entre tots els seus ciutadans. Més quan, de fet, i segons les informacions que apareixen als mitjans la mateixa Autocontrol hauria donat el vistiplau a l’anunci a petició de les televisions que anaven a emetre’l, amb data de 12 de novembre

Des d’IDEMTV només ens queda mostrar el nostre suport a aquesta campanya i a tots els actes de visibilització afectiva LGTB i reclamar que s’aborde amb contundència i prevenció la LGTBfòbia que encara existeix. De la qual n’és clara mostra la queixa presentada a Autocontrol. Per això demanem que no s’accepte a tràmit aquesta queixa, ni cap altra que vulnere els drets fonamentals de les persones. Des d’IDEMTV romandre’m atents a l’evolució d’aquest cas i demanem valentia a les productores audiovisuals per visibilitzar les persones LGTB als seus espot.