La plataforma unitària d’ONG de lluita contra la SIDA, aplegades al Comitè 1 de desembre, han volgut mostrar en el Dia Mundial de la SIDA, la unitat d’acció i reivindicacions plantejades, sota el lema “aCORDADES en drets

Una de les grans demandes de la plataforma és el compliment de l’ Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat. Aquest acord va ser aprovat pel Parlament el passat mes de març i, segons denuncien les entitats, no s’ha acomplert ni desenvolupat de cap manera.

Per altra banda, s’ha evidenciat un augment de les infeccions per VIH entre el col·lectiu de gais i, en un 46% dels casos, s’ha fet un diagnòstic tardà. Segons les dades fetes públiques, la majoria dels nous diagnòstics eren homes amb una edat mitjana de 35 anys.

Les retallades sanitàries han estat fortes i no es donen respostes concretes a les demandes plantejades per les entitats. D’altra banda, les entitats d’atenció a la SIDA han disminuït per manca de suport institucional i les que sobreviuen ho fan, en gran part, pel treball militant i el compromís de les persones membres, però veuen minvats els seus recursos i fan una crítica oberta de la manca de polítiques per part de les diferents administracions.

Fem nostres les paraules del comitè: “La sensació que ens acompanya en la commemoració d’aquest nou Dia Mundial de la SIDA és que el país ens pot donar l’esquena definitivament si no existeix un canvi radical de fons i de forma en el model presentat com a model de salut pública”.

Ara és el moment d’un pacte antidiscriminatori i de lluita contra la serofòbia, no podem baixar la guàrdia.