El passat 21 de novembre i fins el proper 28 d’aquest més té lloc la Setmana Europea de la Prova del VIH, prèvia a l’1 de desembre, Dia Mundial de Lluita contra la SIDA. La campanya, que és el segon any que es realitza, pretén paliar amb la realització regular de la prova del VIH el fet que una tercera part dels més de dos milions de seropositius que viuen a Europa, no en siga conscient de la seua situació.

La campanya pretén generar una sèrie de beneficis en la població perquè la realització regular de la prova del VIH millora la qualitat de vida del malalt si es detecta la malaltia precoçment: li permet tenir una vida més llarga i saludable. A més, redueix la probabilitat d’infecció a terceres persones ja que és durant les tres primeres setmanes després de la infecció, quan la càrrega viral és molt alta, quan més possibilitats n’hi ha de transmetre-la. Les persones malaltes que reben el tractament antirretroviral redueixen la seua càrrega viral fins a ser indetectable de manera que, segons estudis recents, el risc de transmetre el virus a una altra persona es queda reduïda a gairebé a zero. De fet, la majoria de les noves infeccions es produeixen a partir de relacions sexuals amb persones que s’han infectat de forma recent però no han estat diagnosticades, ni molt menys tractades.

L’índex de persones que són diagnosticades tardanament és molt elevat a Europa, arriba fins al 50% (48% a Espanya), cosa que fa que, entre aquestes persones, augmenti el risc de mortalitat. L’edat és un factor de vulnerabilitat ja que si bé els detectats tardanament són 31% entre els joves de 15 a 19 anys, entre els majors de 49 anys arriba al 66%. El col·lectiu dels homes que practica sexe amb homes és més vulnerable ja que suposa el 39% de les noves infeccions en l’àmbit europeu. Això fa que la implicació dels col·lectius LGTB siga una eina de promoció important de la prevenció del VIH.

Si bé l’ús del preservatiu és una eina bàsica de prevenció, la realització de prova per la detecció i, si s’escau, tractament precoç, és una altra de les eines que complementa les polítiques de lluita contra l’extensió del VIH i que cada cop coneix més gent dins del col·lectiu LGTB. A Catalunya, BCN Checkpoint i la Fundació Lluita contra la Sida han posat en marxa una campanya per fomentar que els homes que practiquen sexe amb homes, un col·lectiu especialment vulnerable a l’àmbit català, es facin la prova del VIH periòdicament cada tres mesos. L’objectiu és reduir al mínim la possibilitat de transmissió quan fa poc que el malalt s’ha infectat.

En el cas català hem de destacar el paper fonamental del voluntariat de les entitats de prevenció del VIH i atenció a les persones seropositives, pioner a l’Estat espanyol, que ha impulsat la implicació de les institucions. Un exemple d’això és l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, promogut pel Comité 1 de desembre i assumit pel Govern i el Parlament catalans, que ha de ser una de les principals eines per permetre la millora de les polítiques integrals de prevenció i de les condicions de vida dels seropositius i un pilar clau en les polítiques socials del Govern català.

La Setmana Europea de la Prova Ràpida és una eina més per reduir el nombre de noves infeccions, especialment, entre un dels col·lectius més vulnerables en aquest àmbit el dels homes que fan sexe amb homes en aquest àmbit. Tot suma.