Les entitats, a banda de l’activitat quotidiana que de forma gairebé total es fa de forma voluntària, solen organitzar esdeveniments més grans que necessiten de més persones. Un exemple el trobem a la FLG que ja porten un historial de trobades de grans dimensions important i que han constituït un grup de voluntaris i voluntàries molt lligat a l’entitat.

El voluntariat que col·labora de forma regular tenen un compromís evident amb el que l’entitat defensa. La feina prèvia de la pròpia entitat no és poca i necessita d’una gran planificació de cara a facilitar les persones voluntàries les seves tasques i que l’esdeveniment pugui desenvolupar-se de manera exitosa.

 

 

Els vincles que es formen són importants i necessaris i, sobretot, aporten una implicació del voluntariat en l’organització i els continguts, a banda de la relació personal que es crea.

L’intercanvi entre tasques voluntàries i satisfacció personal és alt. La majoria de persones voluntàries que, de forma altament professional, ajuden en el desenvolupament d’un esdeveniment solen repetir i implicar-se a nivell social.

El compromís, la militància, la coincidència ideològica o emocional, la coherència amb el projecte personal o social… són aspectes que ajuden a ser voluntari o voluntària en l’àmbit LGTB.