Un matrimoni de gais valencians han perdut, com parella, la paternitat de dos fills de 5 anys nascuts a través de la tècnica de gestació subrogada -coneguda popularment com a “mares de lloguer”-. A la partida de naixement dels Estats Units hi consten els dos como a pares. La ruptura familiar s’ha produït arran d’una sentència del Tribunal Superior espanyol que reconeix només un dels pares, cosa que deixa en una situació de desprotecció i vulnerabilitat jurídica els fills. A més, genera una situació de greuge comparatiu amb les parelles heterosexuals a les quals no s’ha negat mai la filiació a pares que ho han estat a través d’una gestació subrogada. La sentència ha rebut el rebuig total de l’entitat Famílies de Lesbianes i Gais que la valoren com a una injustícia. Per l’entitat és un clar atac als drets de les persones LGTB i, sobretot, dels drets dels infants nascuts a famílies homoparentals.

Més enllà de la discriminació que ha partit aquesta família de pares gais es tracta d’una sentència cruel, que trenca, famílies i desprotegeix als menors. Més enllà de ser clarament discriminatòria, és una sentència que no té en compte ni els fets, ni la situació familiar actual en la qual els fills tenen 5 anys. L’aplicació de la llei mai pot acabar provocant una injustícia, la llei no es pot aplicar amb una crueltat i separant per via judicial el que és una família de fet i que porta anys consolidada. Creiem que és inadmissible és que jutges puguen deixar desprotegits a menors en una família que els estima per un formalisme legal. Des d’IDEMTV ens volem solidaritzar amb aquesta família i esperem la propera solució del seu problema arribe, siga per via judicial o per la pressió de l’activisme.