Tot i la gran professionalitat de molts serveis, les entitats LGTB desenvolupen les seves activitats gràcies a les aportacions econòmiques i de treball voluntari de socis i sòcies.
Una tasca important és en l’àmbit de la dinamització de l’associacionisme, l’acollida de noves persones associades i l’especialització de la informació.
L’associació de Famílies Lesbianes i Gais és un exemple: ha anat creixent en aquest sentit i millorant l’organització de la tasca voluntària.

 

 

Així, la participació activa en l’organització de l’entitat ha anat produint noves idees i activitats que fan que creixi la presència social, sigui possible el suport mutu, s’evidenciïn noves situacions i es normalitzi la maternitat i paternitat LGTB. La tasca voluntària, allò que s’anomenava militància, aprofundeix en els vincles del col·lectiu amb un suport en xarxa.