Els missatges habituals en la prevenció del VIH-SIDA es refereixen a que s’ha baixat la guàrdia i s’ha produït un descens de l’ús del preservatiu que està portant a un major nombre d’infeccions.

L’ús de protecció esdevé clau per frenar l’avanç de la malaltia, però no es contraposa altres estratègies de prevenció menys conegudes, però també fonamentals, com ara la realització de proves periòdiques entre els col·lectius més vulnerables per la detecció precoç de la malaltia.

 

 

Pujol remarca que el col·lectiu d’homes que practiquen sexe amb homes, també tenen un alt índex de prevalència que els situa en un grau de major vulnerabilitat que d’altres. En aquest sentit, el portaveu del Projecte dels Noms assenyala que tant l’ús del preservatiu com la detecció precoç són dues estratègies preventives que es complementen i sumen en la lluita contra l’expansió de la malaltia.
 
Primera edició de la setmana europea de la prova

Per promoure la realització de proves del VIH-SIDA amb regularitat entre els grups socials amb major vulnerabilitat es va impulsar la Setmana Europea de la Prova del VIH-SIDA que va tenir lloc la darrera setmana de novembre. La iniciativa comptava amb un doble objectiu: els beneficis terapèutics que té la detecció precoç i la funció que té com a eina preventiva.

L’impuls d’aquesta iniciativa va ser a càrrec d’HIV Europe, una plataforma amb l’objectiu de promoure el diagnòstic precoç de la infecció com a forma de prevenir-ne de noves i de poder avançar-se a l’expansió del virus. En el marc d’aquesta setmana, el Comitè 1er Desembre es va presentar el passat 23 de novembre a Barcelona el vídeo “La prova del VIH, en parlem? “, realitzat pel mateix comitè amb la col·laboració de totes les entitats membres i que pretén conscienciar de la importància de la realització periòdica de la prova.