EDITORIAL

Moltes vegades es parla de la necessitat de promoure la visibilitat LGTB sense que això transcendesca gaire més enllà dels cercles reivindicatius del moviment LGTB i sense que la societat n’acabe sent conscient del que és. La visibilitat es refereix, sense més, a la possibilitat dels membres del col·lectiu LGTB de desenvolupar el seu dia a dia en tots els àmbits i a tot arreu sense patir discriminació. La denúncia de que encara queda GTBfòbia social s’entén poc i això ens impedeix avançar. Per això, volem destacar l’estudi que, en el dia de la sortida de l’armari, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals va presentar i que ens ajuden a explicar el camí que li queda al col·lectiu LGTB per assolir la seua definitiva llibertat. Es tracta de l’“Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España”, que recull les vivències de més de 762 persones LGTB de l’Estat espanyol.

Estem parlant poder ser obertament del col·lectiu LGTB amb la família o els amics, a la feina o al forn on vas a comprar el pa, sense que ocasione problemes. Les dades, la realitat, són impactants: un 44,6% s’ha sentit discriminat en un establiment públic. D’altra banda, un 31,2% ha patit alguna forma de discriminació a la feina: bromes, assetjament laboral, problemes per ascendir dins de l’empresa o fins i tot per cercar feina. En l’administració o la sanitat pública el percentatge de persones que han patit LGTBfòbia estan per sota del 20%, però l’estudi determina que és perquè en aquest àmbit s’amaga més la condició sexual. La situació més preocupant, però, es produeix a l’ensenyament on un 76% dels alumnes afirma haver patit algun tipus de discriminació, exercida sobretot pels seus companys, tot i que en un 27% també se cita el professorat.

El que més sorprén són les dades de persones LGTB que han acudit a la justícia davant aquestes discriminacions: només un 5%, front un 41% que creu que ho hauria d’haver fet. Però, el més destacable és que, si bé un 55% no ho fa per desconfiança en el sistema, un 29% per raons de visibilitat: tenen por a que se sapiga que són gais, lesbianes, bisexuals o transexuals. Totes aquestes dades ens reafirmen en el suport a una llei pels drets i les llibertats del col·lectiu i contra LGTBfòbia. Sense aquesta, senzillament, serà més difícil superar la LGTBfòbia social que encara queda i que molts pateixen en el dia a dia.