La possibilitat que s’aprovi una llei contra la LGTBfòbia sense el suport de CiU, coalició de partits en el govern, és una possibilitat cada cop més real. Les entitats LGTB assenyalen el seu desencant amb la proposta de llei per a la no discriminació del Govern que inclouria també a altres col·lectius. El moviment reclama recuperar el text de la Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l’eradicció de l’homofòbia, la lesbifòbia i la transfòbia de 2010, que va ser consensuat per experts, partits i associacions durat la darrera legislatura del govern tripartit.

 

 

 

Han estat les gestions de les entitats LGTB amb els diferents partits els que han permés aquesta possibilitat que va més enllà de la iniciativa presentada per l’Executiu català i recupera la de 2010.

L’Executiu català no vol legislar específicament sobre LGTBfòbia sinó que ha elaborat una llei de bases que inclou la lluita contra la discriminació de diferents col·lectius. El compromís electoral adquirit per Convergència Democràtica de Catalunya, signada per l’actual consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va en aquest sentit.

Tot i que aquest partit es sumava a la voluntat de legislar sobre la matèria, quan no ho tenia com a objectiu en l’anterior legislatura, la proposta de llei per a la no discriminació es considera insuficient per les entitats.

El moviment LGTB critica la proposta del govern i l’acusa de diluir la visibilitat d’aquest tipus de discriminació en un marc més ampli. Però no només això, també consideren que el que fa la proposta de bases presentada per Munté és rebaixar continguts.

Un text, el de 2010 tipifica els diferents tipus de discriminació que pot patir el col·lectiu LGTB. En aquest sentit, la proposta de llei contra la LGTBfòbia pretén remoure els estereotips i aprofundeix a la feina a fer en mitjans de comunicació i educació en aquest sentit, sense deixar d’abordar àmbits com el laboral, famílies, cultura o salut. Una proposta de llei la de 2010, que treballa no només per la no discriminació sinó també en prevenció i visibilitat. Estableix uns organismes rectors i la necessitat de desenvolupar polítiques LGTB dotades de pressupost específic.

En l’actualitat les entitats LGTB treballen en unitat d’acció a partir d’una plataforma conjunta d’àmbit català, el principal objectiu polític de la qual és aquesta llei.

Un treball conjunt que des d’IDEMTV saludem i que creiem que permetrà que el col·lectiu LGTB assoleixi majors quotes de normalització.

 

 

Descarregar PDF’s:
Proposta de bases per a una llei sobre la no discriminació (document del Govern)
Proposició de llei LGTB 2013 (document de les entitats LGTB)