Susanna Hernández és escriptora, ha publicat diferents relats i poemes però escriu, bàsicament, novel·la negra. Ha guanyat diversos premis, entre els que destaca el I Premi Poesía Lésbica Versales 2009. “Curvas Peligrosas” i “Contra las cuerdas” són els dos primers llibres del que vol ser una sèrie protagonitzada per una subcomisària lesbiana, la Rebeca Santana.