EDITORIAL
 

Les retallades no són un fenomen nou, els drets han estat sempre un dels talons d’Aquil·les de les democràcies i una de les armes de les dictadures. El drets del col·lectiu LGTB tenen sempre l’espasa de Damòcles a sobre i la censura és una més de les expressions de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

La censura en les dictadures és àmplia però la sexualitat de les persones, inclús en el nivells més mínims de mostrar els afectes, es porten la palma en les retallades gràfiques. Però ara que vivim en una democràcia, en plena era de les retallades, ens afecta aquesta censura? Les persones que vivim la invisivilització de forma quotidiana sabem que si, però ara és un mitjà privat, sense gaire objectivitat política, qui ha posat a l’aparador una de les anècdotes de la nova censura.

El Mundo va publicar una notícia en la que recollia que Televisió Espanyola (TVE) havia optat per aplicar la censura en una escena de la sèrie “Herederos”. En aquesta escena sortien dos homes fent-se un petó. Sembla ser que TVE va fer una interpretació del Codi d’autoregulació de protecció del menor. En aquest Codi RTVE recull:

 “Els serveis de comunicació audiovisual, connexos, interactius i de informació en línia de la Corporació RTVE han de respectar i fomentar la protecció de la infància i la joventut, especialment pel que fa a la representació d’escenes o missatges que puguin perjudicar el seu desenvolupament físic, mental o moral, entre els quals s’han de considerar sempre als continguts violents, sexistes, racistes o xenòfobs, aquells que incitin al consum no responsable, o al culte excessiu a la imatge, els missatges que atemptin contra el bon ús del llenguatge, contra el respecte cap als altres, i els que violin el dret a l’honor, a la intimitat i a la privacitat de les persones

Sembla ser que l’expressió d’afecte entre dos homes (i si segueixen la mateixa norma, també pot ser entre dues dones), segons RTVE, pot afectar a la infància de forma negativa. Els censors de RTVE han decidit també aplicar les retallades, no tan sols en les imatges emeses, sinó en el reconeixement social dels drets de les persones LGTB, uns drets que reconeix i protegeix la legislació vigent.