Zam Zam: “Des de l’Associació de Musulmans Homosexuals estem oberts al debat...

Zam Zam: “Des de l’Associació de Musulmans Homosexuals estem oberts al debat i la col·laboració amb la comunitat islàmica”

5378

Argentí de naixement, tot i que l’origen de la seua famíalía és Siria, ZamZam és el secretari general de l’Associació de Musulmans Homosexuals LGTB (AMHO). Primer va ser catòlic i després “va perdre la fe, pero no en Deu sinó en les persones”. Quan va visitar la mesquita d’Istambul, quan ZamZam “va entrar kafr (no creient en àrab) i va sortir musulmà”.

 

 

Ens parla de la solitud amb què va viure en els primers moments per la invisibilitat del fet homosexual en la comunitat musulmana barcelonina. Tot i això indica que a la capital catalana la comunitat islàmic ja coneixia seva opció sexual. Per això es va decidir, gràcies a les possibilitats que ofereix internet per connectar gent anònimament, de començar un camí per crear una associació de musulmans homosexuals LGTB (AMHO). ZamZam és mostra crític amb l’actitud dels musulmans cap a l’homosexualitat, però també amb la dels homosexuals cap als musulmans, i indica que això li ha fet perdre amics entre ambdós col·lectius.