Diverses entitats lgtb van celebrar la consolidació de la igualtat legal del col·lectiu arran de la sentència del Tribunal Constitucional que consolida el dret a matrimoni i adopció per a parelles homosexuals. L’acte va ser convocat a la tarda davant del monument dels represaliats LGTB al Parc de la Ciutadella.

Les diferents associacions presents van coincidir a assenyalar la importància de la sentència en el procés per a aconseguir la igualtat legal del col·lectiu. Alhora també van marcar com fites pendents la consecució d’una llei contra l’homofòbia i d’un treball del moviment contra el rebuig social que encara existeix cap al col·lectiu.