L’Associació Espanyola de Transsexuals Transexualia es va fundar de manera oficial a l’estiu de 1987, encara que els seus integrants portaven reunint-se des d’un any abans. Anteriorment havien realitzat reunions per intentar solucionar el problema de les fustigacions policials sobre les dones transsexuals treballadores del sexe, que eren detingudes diàriament i que exhaurien les 72 hores entre comissaria i jutjats. En conccret la Raquel, una de les fundadores s’havia entrevistat amb la secretària de Rafael Vera i amb el Governador Civil de Madrid. La iniciativa va partir de les mateixes dones transsexuals prostitutes.

El principal motiu de la seva creació va ser la fustigació policial. No obstant això després de les primeres reunions van sortir a flotació altres temes a tractar com el dret a la inclusió dels tractaments sanitaris en la Sanitat Pública, la lluita contra la discriminació social, la creació d’un espai d’informació sobre transsexualitat davant la constatada manca de referències. Inicialment entre els plantejaments a abordar es trobava la prostitució en general, encara que seguidament es va decidir suprimir aquesta qüestió de la llista d’objectius principals de l’associació davant la certesa constatada de la seva gran magnitud i complicació de treball requerida, tant com per considerar que s’hauria abordar per associacions específiques de suport a treballadores del sexe. Anys després es va crear el Col · lectiu en Defensa dels Drets de les Prostitutes Hetaira, amb la participació de membres de Transexualia i les postures coincideixen amb les de la nostra associació: la defensa de drets laborals per a les prostitutes per tal de millorar les seves condicions de vida , i la lluita contra qualsevol tipus d’explotació que recaigui sobre les prostitutes i contra la prostitució forçada. No obstant això i degut a l’elevat percentatge de dones transsexuals que exerceixen la prostitució, motivat en gran part pel sistema sexista i patriarcal en què vivim, que en molts casos considera que el nostre canvi no cap a dones sinó cap a objectes sexuals per al seu ús i gaudi, fet que es demostra amb la situació laboral dels homes transsexuals, els quals en gairebé cap cas exerceixen de treballadors sexuals, tenint molts menys problemes a l’hora de trobar altres tipus d’obres, però donada aquesta situació diversos aspectes relacionats amb la prostitució són tractats en les nostres reunions.

L’associació va ser inicialment fundada per unes vuit dones transsexuals totes elles relacionades amb el treball del sexe. Posteriorment van ser integrant més dones, algunes treballadores del sexe i altres no. Aproximadament a principis-mitjans dels 90 van començar a integrar homes transsexuals, el que va causar realment un gran impacte que d’alguna manera va revolucionar entre nosaltres el mateix concepte de transsexualitat, fonamentalment lligat al gènere femení fins llavors. Actualment són membres dones i homes transsexuals i també alguna que una altra persona no transsexual. Persones de totes les classes socials, amb estudis i sense estudis. Al llarg de la seva història i especialment en els seus començaments han col · laborat personalitats com Juan Vázquez, Cristina Garaizabal, polítics del PSOE i d’IU, etc …, persones a les que hem de gran part dels avenços teòrics i la consolidació de l’associació . Actualment la gestió és realitzada bàsicament per persones transsexuals.

Font: AET Transexualia