Els llegendaris magatzems Harrods de Londres han obert al públic una nova secció de joguines, anomenada Toy Kingdom, en què s’ha abandonat expressament la separació tradicional entre joguines masculines i femenines.

En efecte, en lloc de separar les joguines en zones per a nens i zones per a nenes, la nova secció està organitzada per zones temàtiques. Harrods no són els primers a abandonar la separació tradicional entre joguines masculins i femenins, en una època en que cada vegada més veus demanen un tractament més neutre pel que fa al gènere de les joguines, però la seva fama mundial ha fet que la notícia salti fronteres.

La veritat és que són nombrosos els pares i educadors que alerten per exemple contra els efectes perjudicials de l’anomenada “cultura de princeses”, que imposa models de feminitat rígids i arcaics.

Font: Dosmanzanas