El Parlament Europeu ha aprovat una resolució en què condemna la violació dels drets humans que pateix la diversitat sexual en el continent africà, especialment pel que fa a la violència que pateixen les dones lesbianes. La resolució ha estat aprovada malgrat el rebuig ofert pel Partit Popular a la resolució, recolzant la discriminació que pateix la comunitat LGTB.

El Parlament Europeu ha aprovat una nova resolució en contra de l’homofòbia i la transfòbia que pateixen les minories sexuals al món, exigint als països del continent africà que prenguin mesures per eradicar aquesta discriminació.

Els membres del Parlament Europeu han aprovat per àmplia majoria una resolució en què condemnen que els drets humans de la diversitat sexual continuïn sent violats a l’Àfrica.

El Parlament Europeu ha condemnat especialment la violència i les agressions sexuals que pateixen les dones lesbianes en el continent africà per culpa de l’homofòbia i el masclisme existent en la regió.

El Parlament Europeu ha mostrat la seva preocupació per l’empitjorament de la situació de les minories sexuals en països africans com Uganda, Nigèria o Camerun, celebrant al mateix temps que Malawi tingui la intenció d’avançar en el respecte dels drets humans de la diversitat sexual després d’haver escollit com a presidenta a Joyce Banda, la qual s’ha proposat despenalitzar l’homosexualitat al país africà.

Multitud de diputats del Parlament Europeu han condemnat que el Partit Popular Europeu (PPE), formació a la qual pertany el Partit Popular, votés en contra de la resolució tot i la importància que la mateixa sigui aprovada per pressionar el continent africà a favor del respecte dels drets humans.

“Em sembla totalment sorprenent que el grup del Partit Popular Europeu hagi retirat el seu suport a una resolució que havíem acordat prèviament. Per què s’han negat a condemnar la violació de dones lesbianes i els assassinats de persones LGBTI? La seva oposició no té cap sentit “, ha manifestat Ulrike Lunacek, eurodiputat i copresident de l’Intergrup LGTB del Parlament Europeu, al voltant de la negativa del Partit Popular Europeu de recolzar la resolució contra l’homofòbia i la transfòbia al continent africà.

Ulrike ha manifestat que malgrat la falta de suport del Partit Popular Europeu per lluitar contra la discriminació al món, “el Parlament seguirà comprometent-se en els propers anys, com porta fent des de l’any 1993, amb els drets humans de les persones LGTB” .

Font: universogay.com