La Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) condemna l’assassinat de dos homes a Kingston, Jamaica, que, d’acord a organitzacions de la societat civil i mitjans de comunicació, eren gai.

Els dos cossos van ser trobats el 13 de juny de 2012, prop de la intersecció dels carrers Trafalgar i Lady Musgrave, a New Kingston. D’acord a la informació rebuda, els cossos haurien estat mutilats o tallats en trossos, prop de roques tacades amb sang. D’acord a una organització local de defensa dels drets LGTB, això va ocórrer en un context de greu violència contra la comunitat LGTB a Jamaica, on vuit homes gai van ser assassinats en els últims tres mesos, entre altres denúncies d’actes de violència.

La CIDH recorda que és obligació de l’Estat investigar d’ofici fets d’aquesta naturalesa i sancionar les persones que resulten responsables. La Comissió insta l’Estat a obrir línies d’investigació que tinguin en compte si aquest assassinat va ser comès per raó de l’expressió de gènere, la identitat de gènere o l’orientació sexual de les víctimes.

La Comissió continua rebent informació sobre assassinats, tortures, detencions arbitràries i altres formes de violència i exclusió contra lesbianes, gais i persones trans, bisexuals i intersex. Així mateix, la Comissió observa que molt sovint hi ha problemes en la investigació d’aquests crims, el que comporta, en part, a que no s’obrin línies de recerca que tinguin en compte si el delicte va ser comès per raó de la identitat de gènere o orientació sexual de les víctimes. La inefectivitat de la resposta estatal fomenta alts índexs d’impunitat, els quals al seu torn propicien la seva repetició crònica, sumint a les víctimes i als seus familiars en la indefensió.

La CIDH urgeix l’Estat a adoptar accions per evitar i respondre davant aquests abusos als drets humans i garantir que les persones LGTBI puguin exercir efectivament el seu dret a una vida lliure de discriminació i violència, incloent l’adopció de polítiques i campanyes públiques, així com les reformes necessàries per adequar les lleis als instruments interamericanos en matèria de drets humans.

La CIDH és un òrgan principal i autònom de l’Organització dels Estats Americans (OEA), el mandat sorgeix de la Carta de l’OEA i de la Convenció Americana sobre Drets Humans. La Comissió Interamericana té el mandat de promoure l’observança dels drets humans a la regió i actua com a òrgan consultiu de l’OEA en la matèria. La CIDH està integrada per set membres independents que són elegits per l’Assemblea General de l’OEA a títol personal, i no representen els seus països d’origen o residència.

Fuente: OAS
Fotografia: http://rompearmarios.blogspot.com.es/