Cap a una xarxa internacional de lesbianes

Cap a una xarxa internacional de lesbianes

3054

per Carme Porta

Kiev acollirà la segona Conferència Europea de lesbianes el proper mes d’abril. La passada conferència va ser l’octubre del 2017 a Viena,  on van participar unes 500 dones d’Europa i Àsia. En la primera edició es va copsar la necessitat de trobada i visibilitat no mixta. Un dels objectius de les trobades és posar en marxa una xarxa de dones i entitats.

L’any 1980 l’International Lesbian Information Service (ILIS) era una organització internacional que tenia com a objectiu fomentar l’organització internacional de lesbianes lligat a ILGA (International Lesbian Gay,Bisexual, Trans i Intersex Association), en una conferència lesbiana, l’any 1981,  les organitzacions lesbianes van decidir que l’ILIS es convertís en una organització independent i va ser activa fins al 1998, any en que va dissoldre’s.

L’any 2016 en la conferència anual de 2016 d’ILGA – Europa  a Nicòsia diferents dones i entitats  pels drets LGTBI posen en marxa el projecte de fer una trobada internacional que va ser una realitat l’any 2017 i que va posar sobre la taula la necessitat de crear una xarxa i portar a terme esdeveniments i trobades que donessin visibilitat a les demandes de les lesbianes. Es crea EL * C un col·lectiu de dones lesbianes, queer, bi i trans que pretén crear una xarxa de lesbianes a Europa i Àsia Central. Esl seus objectius són “Lluitar contra la lesbofòbia i donar suport a les lesbianes així com visibilitzar a totes les societats i als éssers humans.” Les demandes es centren en que les polítiques europees reforcin els drets humans generals i disminueixin  la discriminació contra les lesbianes.

La conferència va analitzar les diferències polítiques, jurídiques i financeres dins dels moviments de  lesbianes europeus, així com la necessitat comuna i urgent de centrar-se i fer front a les necessitats i demandes de les  lluites i augmentar la seva visibilitat, així com ampliar les xarxes lesbianes, per tal de posar en l’agenda política europea els drets específics de les lesbianes.

El fet que els drets de les persones LGTBI estiguin en risc, així com la situació de discriminació i vulnerabilitat en què es troben les persones i moviments LGTBI i, especialment les dones, van portar a l’organització d’aquesta segona conferència a Kiev, per tal de contrarestar les polítiques hostils amb accions positives i visibiitzadores.

Olena Xevtxenko membre ucraïnesa de la junta d’EL * C va declarar en aquest sentit  que “Les lesbianes a Ucraïna són invisibles i la comunitat més vulnerable, que pateix d’estigma, violència sexual, domèstica i reproductiva i discriminació.  La paraula “lesbiana” està estigmatitzada i és una paraula bruta, pel que normalment les lesbianes fan servir la paraula “gai”, que també invisibilitza a la comunitat lèsbica i, especialment, dificulta les necessitats de les lesbianes. En aquesta situació, creiem que la conferència europea sobre lesbianes serà un gran pas endavant en termes de visibilitat, les necessitats vocalitzades de les lesbianes i la construcció de comunitats a Ucraïna