El passat 27 d’abril la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va presidir el primer Consell Nacional LGTBI de la legislatura. Es va presentar a associacions, sindicats i partits polítics que treballen en l’àmbit del col·lectiu les previsions i accions de les polítiques LGTBI, un dels 10 punts estratègics del Govern de la Generalitat per a aquesta legislatura. La Consellera va mostrar el seu compromís per un ràpid desplegament de la Llei que garanteix els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i té com a objectiu eradicar la LGTBfòbia al nostre país.

Entre les iniciatives més rellevants i nombroses estan les relacionades amb ajuntaments i diputacions, i la signatura de quatre convenis, respectivament, amb el Síndic de Greuges, les universitats catalanes per al desplegament de la llei, l’Observatori Contra Homofòbia i un referit al lliurament de les targetes de salut. La formació de professionals i la creació d’un òrgan assessor del Govern en aquests temes constituiran també dos dels assumptes de més calat tractats al Consell. Les entitats van presentar les seves demandes i prioritats en el desplegament d ela Llei i en les accions polítiques immediates.