Moltes generacions LGTB han viscut en l’armari i han tingut fins i tot una doble vida: públicament heterosexuals i en privat -i com podien i si podien- vivien la seua sexualitat. Ara la primera generació de persones LGTB que va començar a lluitar pels drets del col·lectiu han arribat ja a ser grans i estan treballant perquè hi haja una atenció adaptada a les necessitats de les persones LGTB amb determinada edad o situació de dependència. És ben sabut que en el nostre país les polítiques públiques d’atenció a la gent gran estan poc desenvolupades en comparació amb països del nostre entorn i l’atenció als més majors sempre ha estat molt vinculada a la família. Una opció cada vegada menys habitual entre heteros, però minoritària entre la comunitat LGTB. Aquestes realitats han de rebre una atenció diferenciada i per això el moviment LGTB està desplegant una sèrie d’espais de relació i serveis que puguin atendre les seues necessitats.

Hi ha grups d’amics específicament de gent gran, com el grup de la Tardor del Casal Lambda, on poden parlar de les seues problemàtiques i necessitats. També hi ha la Fundació Enllaç que disposa d’una sèrie de serveis destinats a gent gran i persones en situació de dependència específicament LGTB. També cal informació acurada al respecte, per això la Fundació Enllaç i l’Ajuntament de Barcelona està promovent un estudi al voltant de les necessitats de les persones grans LGTB de més de 50 anys i està dissenyada per un equip del Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Poden participar persones de dins i de fora de la ciutat de Barcelona, ja que totes les dades serviran per arribar a conèixer en profunditat les necessitats d’aquest col·lectiu dins de la comunitat LGTB. Podeu participar